ANBI

Met ingang van 1 januari 2014 geldt voor ANBI’s een publicatieplicht.
Zij moeten dan via een internetsite de volgende gegevens van het afgelopen boekjaar van de ANBI openbaar maken:

– Statutaire naam: Stichting Timmerdorp Maarssendorp
– RSIN: 818379704
– Gevestigd: Ab Degenplein 16 3602ZT Maarssen
– Hoofdlijnen van het beleidsplan: Stichting Timmerdorp Maarssendorp (Opgericht 2007) stelt zich ten doel : “Het organiseren van vakantie activiteiten, met als uitgangspunt een timmerdorp, ten behoeve van de basisschooljeugd in de gemeente Maarssen; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
– Huidig bestuur Timmerdorp Maarssendorp:
RJ van Liempdt Voorzitter
GJ Rijsterborgh-Wolfswinkel Secretaris
HD Schuurman-Cheagneau Penningmeester
– Beloningsbeleid: onbezoldigd
– Activiteiten: Voorbereiden en uitvoeren van een timmerdorp voor de Maarssense basisschooljeugd met aanverwante activiteiten.
– Inkomsten Stichting: De inkomsten van onze stichting worden verkregen via meerdere wegen: Een subsidie van gemeente Stichtse Vecht, inkomsten via sponsoren (vrienden) en vrijwillige bijdrages tijdens het timmerdorp.
Het vermogen wordt beheerd op een stichtingsrekening door de van dienst zijnde penningmeester. Aan het einde van elke timmerdorp editie wordt geacht de verkregen bijdrages compleet te hebben besteed aan zaken die de doelstelling ondersteunen.
– Kosten baten 2022: