ANBI

Met ingang van 1 januari 2014 geldt voor ANBI’s een publicatieplicht.
Zij moeten dan via een internetsite de volgende gegevens van het afgelopen boekjaar van de ANBI openbaar maken:

– Statutaire naam: Stichting Timmerdorp Maarssendorp
– RSIN: 818379704
– Gevestigd: Ab Degenplein 16 3602ZT Maarssen
– Doelstelling: Het organiseren van vakantie activiteiten, met als uitgangspunt een timmerdorp, ten behoeve van de basisschooljeugd in de gemeente Maarssen; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.
– Huidig bestuur Timmerdorp Maarssendorp:
RJ van Liempdt Voorzitter
GJ Rijsterborgh-Wolfswinkel Secretaris
HD Schuurman-Cheagneau Penningmeester
– Beloningsbeleid: onbezoldigd
– Activiteiten: Voorbereiden en uitvoeren van een timmerdorp voor de Maarssense basisschooljeugd met aanverwante activiteiten.